Starší žactvo

Tenisová škola Eden

13-14 let

  • je určené pro děti ve věku od 13 do 14 let
  • děti si zdokonalují techniku a osvojují si herní situace podle své tenisové úrovně
  • možnost zúčastnit se kondiční přípravy + kompenzačního cvičení 1x – 2x týdně (podle možností)
  • hráče připravujeme na zápasy družstev a turnaje jednotlivců
  • skupinová i individuální příprava
  • sestavení tréninkového plánu pro každého hráče
  • aktivní práce trenéra s hráčem, možnost účasti trenéra na turnajích