Naši partneři

Tenisový klub Eden

 

 

Národní sportovní agentura
Název programu: Výzva MŮJ KLUB 2022
Název projektu: Sportovní činnost
VÝŠE DOTACE: 331 290,- KČ

 

Město Hradec Králové

Název programu: Činnost sportovních organizací 2021
VÝŠE DOTACE: 132 000 Kč

Název programu: Provoz a údržba 2022
VÝŠE DOTACE: 80 000 Kč

Název programu: Dotační program na podporu sportu – sportovní akce
VÝŠE DOTACE: 25 000 Kč

Název programu: Nájemné a provoz sportovišť 2021/2022
VÝŠE DOTACE: 50 000 Kč

Název projektu: „Společně a aktivně – se sportem za hranice“.

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002091

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Projekt se zaměřuje na problematiku současné nedostatečné přeshraniční spolupráce mezi tenisovými kluby sousedních zemí. Hlavním cílem je zahájení dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení – Tenisový klub Eden-spolek (ČR) a PROTENNIS ACADEMY (PL) – z českopolského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území.

V rámci tohoto projektu se uskutečnily tyto aktivity:
1) „Společně a aktivně – se sportem za hranice“ – aktivita č.1 – vzdělávací akce pro trenéry, termín
konání: 11. 4. 2020, místo konání: areál Tenisového klubu Eden, Hradec Králové
2) „Společně a aktivně – se sportem za hranice“ – aktivita č. 2 – děti a mládež 6-18 let, termín 6. –
12.7.2020, místo konání: areál Tenisového klubu Eden, Hradec Králové
3) „Společně a aktivně – se sportem za hranice“ – aktivita č.3 – děti a mládež 6-18 let, termín 10. –
16.8.2020, místo konání: areál Tenisového klubu Eden, Hradec Králové

 

Královehradecký kraj
Název programu: Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí, mládeže a osob se zdravotním postižením včetně vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů
VÝŠE DOTACE: 30 000 Kč

 

Město Hradec Králové
Název programu: Činnost sportovních organizací 2021
VÝŠE DOTACE: 88 000 Kč

Název programu: Provoz a údržba 2021
VÝŠE DOTACE: 80 000 Kč

 

Národní sportovní agentura
Název programu: Provoz a údržba 2021
VÝŠE DOTACE: 86 625 Kč